ΠΡΟΣΦΟΡΑ MIXER
50.000 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Περιγραφή
Αριθμός Αξόνων 2
Παραγωγικότητα (max)
50 κυβ. ανά ώρα
 
Πρόσθετες πληροφορίες:
Πλήρες λειτουργικό σύστημα
♦ Τροφοδότες τσιμέντου 2 (δεν περιλαμβάνονται σιλό τσιμέντου)
♦ 5 θέσεις αδρανών υλικών
♦ Αυτόματη τροφοδοσία Ρευστοποιητή: ΝΑΙ
♦ Πίνακας Ελέγχου: Περιλαμβάνεται
♦ Αυτοματισμοί, Η/Υ και εκτυπωτής: ΝΑΙ

Χρειάζεται: Αλλαγή μαχαιριών και αντικατάσταση λαμαρινών στα πλαϊνά του θαλάμου ανάμιξης.
× P
Mixer
Mixer
Mixer
Mixer
Mixer
Mixer
Mixer
Mixer
Mixer